زبان ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

زبان: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

گت بلاگز اخبار اجتماعی در دپارتمان کشاورزی آمریکا ، تغییرات اقلیمی&quot، سانسور عبارت &quot

کارکنان دپارتمان کشاورزی آمریکا از این بعد باید از به کار بردن عبارت “تغییرات اقلیمی” خودداری کنند. 

در دپارتمان کشاورزی آمریکا ، تغییرات اقلیمی&quot، سانسور عبارت &quot

سانسور عبارت "تغییرات اقلیمی" در دپارتمان کشاورزی آمریکا

عبارات مهم : سانسور

کارکنان دپارتمان کشاورزی آمریکا از این بعد باید از به کار بردن عبارت “تغییرات اقلیمی” خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، با سانسور عبارت تغییرات اقلیمی از کارمندان وزارت کشاورزی آمریکا درخواست شده است تا اصطلاح “شرایط هوا شدید” جایگزین آن شود.

در دپارتمان کشاورزی آمریکا ، تغییرات اقلیمی&quot، سانسور عبارت &quot

روزنامه گاردین در بررسی روی ایمیل های تعدادی از کارکنان وزارت کشاورزی آمریکا متوجه شد که دولت دونالد ترامپ حتی بر نوع اصطلاحات به کار گرفته شده است در مورد تغییرات اقلیمی تاثیر گذاشته است.

طبق اعلام این روزنامه، کارکنان وزارت کشاورزی آمریکا فهرستی در اختیار دارند که طبق آن به کارگیری بعضی اصطلاحات ممنوع و همچنین عبارات جایگزین اعلام شده است هست. به طور مثال به جای عبارت تغییرات اقلیمی از اصطلاح “شرایط هوا شدید” استفاده شود. همچنین عبارت “انعطاف پذیری در برابر شرایط هوا شدید” جایگزین “سازگاری با تغییرات اقلیمی” شده است است.

کارکنان دپارتمان کشاورزی آمریکا از این بعد باید از به کار بردن عبارت “تغییرات اقلیمی” خودداری کنند. 

واژه های کلیدی: سانسور | آمریکا | کشاورزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz