زبان ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

زبان: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

گت بلاگز اخبار اجتماعی نجفی شهردار ماند

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اکثریت آرا با استعفای نجفی به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالفت کردند. 

نجفی شهردار ماند

نجفی شهردار ماند

عبارات مهم : ایران

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اکثریت آرا با استعفای نجفی به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با رای اکثریت آرا به ابقای نجفی در سمت شهرداری رای مثبت دادند.

در این رای گیری ۲۰ عضو شورا حاضر بودند که ۱۶ نفر با استعفا مخالفت کردند و ۴ نفر نیز موافق استعفا بودند.

نجفی شهردار ماند

شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ۱۶ رای مخالف و ۴ رای موافق استعفای محمد علی نجفی را نپذیرفت.

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اکثریت آرا با استعفای نجفی به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالفت کردند. 

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz