زبان ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

زبان: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دلالي با امضاي مردگان

امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه اي شده است و واكنش هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته هست. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي داد آن قدر قابل توجه بود كه كار به دع

دلالي با امضاي مردگان

دلالي با امضاي مردگان

عبارات مهم : اشتغال

امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه اي شده است و واكنش هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته هست. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي داد آن قدر قابل توجه بود كه كار به دعواي اين شرکت و وزارت راه كشيد و بحث تغيير آيين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي كاهش اختيارات اين شرکت در دستور كار قرار گرفت. حالا ماجرا آن قدر داغ شده است كه نايب رئيس انجمن انبوه سازان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ساخت وساز با فروش امضاي مهندسان متوفي پرده برمي دارد.

دلالي با امضاي مردگان

به گفته او، بررسي ها نشان مي دهند حتي بعضا با فروش امضاي مهندسان متوفي ساخت وساز صورت مي گيرد. بيان اين تخلف، دلالي با امضاي مردگان را به ذهن متبادر مي كند. گفته اي كه البته عضو هيئت مديره شرکت نظام مهندسي استان پایتخت کشور عزیزمان ایران آن را تأييد نمي كند. بااين حال او خبر مي دهد كه شرکت به بهشت زهرا متصل شده است و آمار مهندسان متوفي از ليست خارج مي شود. همين گفته تلويحا نشان مي دهد هرچند تأييد رسمي صورت نگرفته، ولی گويا خبرهايي هست.

رونمايي از يك تخلف

امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه اي شده است و واكنش هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته هست. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي داد آن قدر قابل توجه بود كه كار به دع

ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران، با بيان اينكه تخلف امضافروشي شايع شده است هست، به ايسنا گفت: معضل امضافروشي به عنوان يکي از چالش هاي اصلي ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و نظام سهميه بندي از جمله دلايل دامن زدن به اين مسئله است.

رهبر ادامه داد: از فردي شنيده ام که چندي پيش در محل شرکت نظام مهندسي ساختمان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد مشاجره لفظي تندي بين يک زن و مرد ميانسال بوده و بعد از بررسي ها مشخص شده است از قرار معلوم همسر يکي از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختيار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتي از عايدي حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.

نايب رئيس انجمن انبوه سازان استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: گويا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامي عايدي آن را به صورت يکجا براي خود برداشت کرده است و اين امر باعث نارضايتي همسر او شده است بود و هر دو با تصور خود، براي براق سازي اين عنوان و براي اينکه سهم عادلانه اي از امضافروشي پروانه اشتغال مهندس فوت شده است کسب کنند، به نظام مهندسي مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، باعث جلب توجه حاضران شده است بود.

دلالي با امضاي مردگان

او همچنين به نظام سهميه بندي اشاره كرد و گفت: يکي از رؤساي ادوار شرکت نظام مهندسي ساختمان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفته بود، يک کارمند راحت با راه اندازي ۱۶شرکت حقوقي از سهمیه هاي ده ها مهندس ساختمان استفاده کرده هست. فرد موردنظر که کارمندي راحت و فاقد دانش مهندسي بوده است با راه اندازي ۱۶شرکت در حالي از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندساني که از سهميه آنها استفاده شده است از پروژه هاي ساخته شده است به وسیله اين شرکت و ساز و کار آن هيچ اطلاعي نداشته اند.

سه نوع تخلف عمده در نظام مهندسي

منوچهر شيباني اصل، عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان، در گفت وگو با «شرق» با تأييد تخلفات مي گويد: طبيعي است كه در هيچ جامعه اي نمي توان ميزان دقيق تخلف را به صورت آماري اعلام كرد، زيرا اين گونه تخلفات معمولا آشكار نشده و ثبت و ضبط نمي شود. از طرفي مقداري هم که در شوراي انتظامي مطرح مي شود ممكن است تحت عنوان تخلفات ديگر مطرح شود و به عنوان امضافروشي ثبت نشود.

امضافروشي در نظام مهندسي بارها رسانه اي شده است و واكنش هاي متعددي در قبال آن صورت گرفته هست. تخلفاتي كه در اين عرصه رخ مي داد آن قدر قابل توجه بود كه كار به دع

مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه اين تخلفات را مي توان در سه طيف مورد بررسي قرار داد، ادامه مي دهد: يك بحث تأييد نقشه هاي ديگران هست؛ فرد خود كاري انجام نمي دهد، ولی نقشه شخص ديگري را كه پروانه ندارد، امضا مي كند. در خوش بينانه ترين حالت ممكن است شخصي كه امضا مي كند، كنترلي روي طراحي داشته باشد، ولی معمولا در اين نوع تخلفات چنين نمي شود. دسته دوم كه اتفاقا شايع هم هست، به عنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است.

درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به كار شخص حقيقي بدون انجام فعاليت و وظايف محوله، در اختيار شخص حقوقي هست. در اين حالت، متخلفان شركت هاي زنجيره اي تشكيل مي دهند و در اين شركت ها با خريد پروانه هاي اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفيت اشتغال هاي اوج مي شوند كه بعضا هم اين مهندسان حتي از مشخصات شركت و محل و مديران آن هم اطلاعي ندارند. سومين حالت، ارائه خدمات صوري است كه در مورد بخش مجري وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول مي كند، ولی آن را انجام نمي دهد و مالك به ميل و سليقه خود كار را پيش مي برد.

دلالي با امضاي مردگان

شيباني با بيان اينكه اين عارضه وجود دارد و به راحتي هم قابل اثبات هست، گله مي كند: اينكه بخواهيم آن را كتمان كنيم، مطلقا روش پسنديده اي نيست. اخيرا برخي همكاران آن را به شدت رد مي كنند، درحالي كه خود نيز با اين پديده بارها روبه رو شده است اند. هرچند قاطبه مهندسان كشور شريف هستند، ولی كتمان اين تخلفات به اين حرفه آسيب مي زند.

او با بيان نمونه اي از تخلفات نوع دوم، مي گويد: گاهي فرد پروانه اشتغال خود را به شركتي داده، بدون آنكه واقعا همكاري با شركت داشته باشد. در كنار آن، قراردادي كه به شركت به صورت مكتوب ارائه داده، مغاير قانون هست. اين قرارداد بر اين محور استوار است كه فرد ظرفيت اشتغال خود را به آن شركت واگذار كرده است.

عضو شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا در اين شورا با استفاده از امضاي فرد متوفي هم برخورده ايد، مي گويد: در سال هاي اخير به چنين تخلفي برنخورده ايم، ولی در گذشته نمونه آن وجود داشت.

صدور پروانه اشتغال مكانيزه مي شود

شيباني با اشاره به برنامه هايي كه براي جلوگيري از امضافروشي و تخلفات در حوزه كنترل ساختمان در دست هست، مي گويد: اقداماتي در دست است كه اين عنوان تقريبا منتفي شود. صدور پروانه اشتغال مكانيزه مي شود. اين سيستم مكانيزه با اداره ثبت احوال مرتبط به صورت آنلاين خواهد شد. در اين رابطه، كد ملي اخذ مي شود و در زماني كه فوت فرد در ثبت احوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نيز ثبت مي شود. بنابراين زماني براي سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفي نمي ماند.

او با بيان اينكه اين برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهره برداري مي رسد، ادامه مي دهد: در همين راستا در مورد گذرنامه هم اين سيستم مكانيزه خواهد شد و همكاراني كه مهاجرت مي كنند يا به سفرهاي طولاني مي روند و نمي توانند تعهداتي مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نيز در سيستم ضبط مي شود.اين مقام مسئول با بيان اينكه شرکت نظام مهندسي نيز در حال تهيه يك سامانه براي پيشگيري از اين تخلفات هست، ادامه مي دهد: سامانه اي تحت عنوان كارنامه حرفه اي دارندگان پروانه اشتغال، به ويژه مهندسان، كاردانان و معماران تجربي پيش بيني شده است كه ازسوي ساختمان نظام مهندسي ساختمان به صورت كشوري پياده مي شود كه در آن، تمام عملكرد حرفه اي حرفه مندان؛ يعني دارندگان پروانه اشتغال در اين سامانه درج مي شود.

با اين دو اقدام كه ازسوي وزارت راه وشهرسازي و شرکت نظام مهندسي ساختمان انجام مي شود، همچنين بحث هاي آموزشي كه در جريان هست، اميد داريم كه شاهد اين تخلفات نباشيم.

سهميه بندي، عامل اصلي تخلفات ساختماني

او با بيان اينكه اكنون شاهد استفاده از واژه «سهميه» در نظام مهندسي ساختمان هستيم، مي گويد: به كارگيري اين واژه در حالي انجام مي گيرد كه در هيچ جاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حتي يك بار هم كلمه سهميه ذكر نشده و قانونا چيزي به نام سهميه وجود ندارد. آنچه كه هست، ظرفيت اشتغال است كه از نظر ماهوي بسيار با سهميه متفاوت هست. وقتي اين بحث مطرح مي شود، طبيعتا مسئوليت تحت سايه اين سهميه قرار گرفته و كم رنگ مي شود. بنابراين يكي از اهداف اصلي آيين نامه كنترل ساختمان، جايگزيني مسئوليت حرفه اي به جاي بحث هاي نادرست سهميه، ظرفيت اشتغال، امضا و… است.

دولتي ها كم كاري مي كنند

در همين رابطه با جابر نصيري، عضو هيئت مديره شرکت نظام مهندسي استان تهران، نيز گفت وگويي داشتيم. نصيري در گفت وگو با «شرق» ابتدا با پذيرش وجود تخلفات مي گويد: در قانون نظام مهندسي، يك سري مسئوليت ها و وظايف براي ارگان هاي متفاوت پيش بيني شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسي كه پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت كار و ارگان هاي ديگري كه در آن قانون و آيين نامه و مبحث دوم قانون مقررات ملي به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است است.

او با بيان اينكه به جرئت مي توان گفت كه در اين فرايند، بيشترين عدم انجام وظيفه از سوي ارگان هاي دولتي، از جمله شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي و… هست، مي گويد: هيچ كدام از ارگان هاي دولتي و حاكميتي وظايف خود را انجام نمي دهند و بيشترين وظيفه اي كه در مورد مبحث دوم مقررات ملي هست، مربوط به مهندسان است.

او با بيان اينكه با يك سيستم روبه رو هستيم، مي افزايد: در يك سيستم، اگر همه خوب كار كنند محصول خوبي به دست مي آيد، ولی اگر خوب كار نكنند اين محصول داراي ايرادات گوناگوني خواهد بود. خدمات مهندسي هم از اين قاعده مستثنا نيست. اين سيستم به صورت هماهنگ كار نمي كند و ارگان هاي مربوطه وظيفه قانوني خود را تا به امروز درست انجام نداده اند، در نتيجه عضو سيستم كه خدمات مهندسي است هم داراي نواقص گوناگوني هست. ما هم نمي گوييم اينجا مدينه فاضله هست، ولی به اين صورتي كه بيان مي شود نيست.

نصيري با بيان اينكه در پایتخت کشور عزیزمان ایران نزديك به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شريف داريم، ادامه مي دهد: در هر مجموعه اي هم امكان تخلف هست. شوراي انتظامي شرکت نظام مهندسي هم با متخلفان برخورد مي كند، ولی اين بُعد در برابر عدم انجام وظايف ساير ارگان هاي دولتي، ناچيز است.

اگر مدرك داريد، رو كنيد

عضو هيئت مديره شرکت نظام مهندسي استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با رد سوءاستفاده از امضاي متوفيان در نظام مهندسي مي گويد: اگر چنين باشد، قطعا تخلف هست، ولی تا امروز در آمار نظام مهندسي چنين چيزي نداشته ايم. اگر كسي اطلاعاتي در اين زمينه دارد لطفا مدارك را ارائه دهد تا برخورد كنيم.

او با تعجب از طرح اين عنوان و با بيان اينكه چنين تخلفي را تأييد نمي كنيم، مي گويد: ما اكنون به شرکت بهشت زهرا(س) لينك مي شويم و اگر فردي فوت كرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسي از بین بردن شده است و ديگر امكان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.

اخبار اجتماعی – شرق

واژه های کلیدی: اشتغال | تخلفات | مهندسي | پروانه | ساختمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz