زبان ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

زبان: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

بانک عامل بخش مسکن مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک مبنی بر امکان دریافت دوباره وام خرید مسکن از سوی زوجین را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. 

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

عبارات مهم : صندوق

بانک عامل بخش مسکن مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک مبنی بر امکان دریافت دوباره وام خرید مسکن از سوی زوجین را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، با تصمیم تازه هیئت مدیره این بانک، زوجین استفاده کننده از تسهیلات خرید مسکن، مشروط به گذشت دوره زمانی مشخص از نخستین مرتبه استفاده از این تسهیلات و همچنین تسویه بدهی خود با بانک یا انتقال تسهیلات به غیر، می توانند یک بار دیگر تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند.

محدودیت دفعات دریافت وام مسکن جهت زوجین برداشته شد

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

پیش تر، جهت استفاده دوباره از تسهیلات خرید مسکن به وسیله زوجین، محدودیت وجود داشت؛ ولی با مصوبه تازه بانک مسکن، این ممنوعیت برداشته شده است است.

زوجین متقاضی استفاده دوباره از تسهیلات خرید مسکن متناسب با نوع تسهیلات انتخابی، باید ضوابط مصوب هر کدام از انواع تسهیلات را رعایت کنند.

بانک عامل بخش مسکن مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک مبنی بر امکان دریافت دوباره وام خرید مسکن از سوی زوجین را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. 

رفع محدودیت، خاص وام «خرید مسکن با اوراق» و وام «ساخت مسکن» است

بر این اساس، چنانچه زوج متقاضی تسهیلات خرید مسکن جهت دومین بار، به دنبال اخذ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات خرید مسکن یا تسهیلات همکاری مدنی از محل صندوق بعد انداز ساخت مسکن باشد، محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از تسهیلات وجود ندارد.

برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با سپرده از محل حساب صندوق بعد انداز مسکن، حساب بعد انداز مسکن جوانان و همچنین تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل صندوق بعد انداز ساخت مسکن مجدد، باید ۵ سال از تاریخ اخذ تسهیلات با سپرده قبلی گذشته باشد و در عین حال عملیات تسویه یا انتقال تسهیلات به غیر، انجام شده است باشد.

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

شرایط خاص جهت دریافت وام مجدد خرید مسکن در بافت فرسوده

بر اساس مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک، جهت بافت های فرسوده نیز امکان استفاده دوباره زوجین از تسهیلات فراهم شده است هست. در بافت های فرسوده شهری، شرط منزل اولی بودن متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم مهم نیست ولی در صورتی که متقاضی، منزل اولی نباشد، قیمت سود این تسهیلات، ۸ درصد محاسبه خواهد شد. همچنین زوجین جهت استفاده دوباره از تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم در بافت فرسوده، باید دوره زمانی ۵ سال بعد از نخستین مرتبه استفاده از تسهیلات مسکن را پشت سر گذاشته باشند و نسبت به تسویه با بانک یا انتقال تسهیلات اولیه به غیر، اقدام کرده باشند.

بانک عامل بخش مسکن مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک مبنی بر امکان دریافت دوباره وام خرید مسکن از سوی زوجین را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. 

خارج از بافت فرسوده، وام یکم داده نمی شود

با این حال، در خارج از بافت فرسوده شهرهای کشور، آن دسته از زوجین که یک بار از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده اند، نمی توانند از تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم، استفاده کنند آیا که جهت تسهیلات یکم در خارج از بافت، حتماً متقاضی دارای شرایط منزل اولی باشد به این معنا که تا به حال از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و فرم جیم زوجین سبز باشد. منظور از سبز بودن فرم جیم آن است که زوجین تا به حال از امکانات دولتی مشمول بر زمین و مسکن استفاده نکرده باشند.

شرایط اخذ وام دوباره خرید مسکن از سوی زوجین

بر اساس مصوبه تازه هیئت مدیره این بانک، اعطای تسهیلات بدون سپرده به زوجین متقاضی استفاده دوباره از تسهیلات، منوط به تأمین و تخصیص اعتبار و آینده نگری عنوان در سیاستهای اعتباری یا طرح های مقطعی بانک هست. همچنین در اعطای تسهیلات توأم، ضوابط هر یک از تسهیلات، از شرایط عمومی و اختصاصی همان تسهیلات تبعیت می کند. به بیان دیگر، در صندوق بعد انداز ساخت مسکن و صندوق بعد انداز مسکن، امکان ارائه دو فقره تسهیلات مسکن به زوجین جهت ساخت یا خرید یک واحد مسکونی، امکان پذیر نیست. زوجین جهت این منظور باید به صورت توأم (توأم با تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم یا اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)، تسهیلات مدنظر خود را دریافت کنند.

در وام مجدد مسکن، تسهیلات ۱۰ میلیونی بدون سپرده هم داده می شود

در پرداخت مجدد تسهیلات خرید مسکن زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مازاد بر سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نیز انجام می شود. ولی این تسهیلات (بدون سپرده)، تا وقت اجرای بخشنامۀ مربوط به همین نوع تسهیلات، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

واژه های کلیدی: صندوق | دریافت | تسهیلات | استفاده | تسهیلات مسکن | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz