زبان ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

زبان: ایران اعتماد روزنامه خبر روزنامه های امروز

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا اروپا ناچار است در برجام بماند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:کشورهای اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا نمی توانند با برجام موافق نباشند و یکی از دلایل مهم موافقت اروپایی ها با برجام بحث امنیت اروپا

آیا اروپا ناچار است در برجام بماند؟

آیا اروپا ناچار است در برجام بماند؟

عبارات مهم : اروپا

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:کشورهای اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا نمی توانند با برجام موافق نباشند و یکی از دلایل مهم موافقت اروپایی ها با برجام بحث امنیت اروپا است.

آیا اروپا ناچار است در برجام بماند؟

اروپا تلاش دارد که کشور عزیزمان ایران در برجام باقی بماند لیکن امنیت آن ها تامین می شود و با کشور عزیزمان ایران درگیری ایجاد نمی شود. سفر به اتریش و سوئیس می تواند مثبت باشد ولی نمی توان انتظار داشت که اروپایی ها امتیازهای تمام و کمالی را به کشور عزیزمان ایران دهند ولی با در نظر گرفتن یکسری از حداقل ها کشور عزیزمان ایران در برجام خواهد ماند.

در نظام بین المللی نظم حاکم است و باید امنیت تمام کشورها تامین شود. آمریکا از جهتی که نمی تواند تاثیرگذاری کشور عزیزمان ایران در منطقه خاورمیانه را کم کند تلاش دارد از مسیرهایی همچون تحریم به نشانه خود برسد. ترامپ مدیر جمهور آمریکا به عنوان شخصی تاجر و با تفکر تجارت و سود در جهت منافع کشور خود تلاش می کند و اروپا و دنیا را گاو شیردهی می داند که باید منافع آن را تماماً استفاده کند و بحث امنیت جهت او چندان اهمیتی ندارد. در طرف دیگر اروپایی ها قرار دارند که متوجه این امر هستند که کشور عزیزمان ایران اگر نتواند نفت خود را صادر کند بهای گزافی در برابر آن پرداخت خواهند کرد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:کشورهای اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا نمی توانند با برجام موافق نباشند و یکی از دلایل مهم موافقت اروپایی ها با برجام بحث امنیت اروپا

واژه های کلیدی: اروپا | امنیت | ایران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz